• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ochrona własności intelektualnej na arenie międzynarodowej.

Sektor zabezpieczeń jest największym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr finansowy w Polsce. Dziś ubezpieczyć wolno praktycznie wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami i ryzykami. W większości wypadków jednak wyprzedawanym ubezpieczeniem jest zakopane ubezpieczenia – innymi słowy ubezpieczenia od odpowiedzialności społecznej. Wyróżniamy trzy koronne grupy zabezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tutaj pzu nowy targ chroni nas przed ciągami walutowymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie czy też mieniu w trakcie kierowania pojazdem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością powiązaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: kiedy zostanie zniszczone powierzone mienie, kiedy błąd narazi konsumentów bądź też pracobiorców na straty i tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia grupa zabezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu intymnym: kiedy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową powiązaną z uszkodzeniem mienia lub ewentualnie zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

1. Znajdź tutaj

2. Kontynuuj

3. Otwórz link

4. Przeczytaj to

5. Zajrzyj tutaj

Categories: Finanse

Comments are closed.